Hvilke energitiltak bør boligselskapet prioritere?

Energikartlegging og tiltak for redusert energibruk sto på agendaen da vi arrangerte temakveld for styremedlemmer i borettslag og sameier tirsdag 11. oktober. Kvelden bød på nyttig informasjon, tips, råd og inspirasjon.

Bård Folke Fredriksen adm. dir, i NBBL
Bård Folke Fredriksen adm. dir, i NBBL

I årene som kommer kan boligselskapene utgjøre en stor og viktig forskjell når det kommer til energieffektivisering i samfunnet. Det fordrer at styrene er bevisste og setter temaet høyt på agendaen når det legges planer for vedlikehold og fremtidig drift av borettslaget eller sameiet.

Derfor vil kurskomiteen i NBBO hjelpe til med å synliggjøre hvordan styret kan komme i gang med arbeidet, og hvor de kan søke hjelp.

Ønske om et løft i lokal energiproduksjon i norske boliger

Vi var så heldige å få besøk av Bård Folke Fredriksen, Adm. direktør for Norske Boligbyggelag. NBBL er en landsdekkende interesseorganisasjon bestående av 41 boligbyggelag som igjen forvalter 608.000 boliger. Bård er også medlem av Energikommisjonen og han har god kunnskap og kompetanse om utfordringene knyttet til fremtidens energisituasjon.

– Vi jobber for få på plass bedre rammebetingelser som skal bidra til å gi forutsigbare energikostnader til husholdningene. Målet er at vi skal ha nok kraft fremover, som bidrar til fornuftige priser, forklarer Bård.

Kraftforbruket vil øke og det kommer til å bli helt nødvendig med elektrifisering for å nå klimamålene.

– Når forbruket øker mer enn produksjonen blir strøm en mangelvare. Denne knappheten kan løses på to måter, enten ved å produsere mer kraft eller bruke mindre, sier Bård.

– Vi bruker alt for mye strøm i dag

Energikommisjonen

- Jobber for et «Et nasjonalt energieffektiviseringsløft i bygg»
- Jobber aktivt for å få regjeringen til å forplikte seg.
- Enovas nylanserte investeringsstøtte til energitiltak i boligselskapenes bygningsmasse er en stor seier for kommisjonen.

Les mer om Energikomisjonen her

Boligselskapene kan ta en for laget!

Han er tydelig på at boligselskapene kan bidra positivt. Eksisterende bebyggelse trenger jevnlig oppgradering og har stort potensiale for energisparing og lokale energiløsninger. Eksempelvis solenergi eller bergvarme. Hvis noe allikevel skal byttes, bør styret i det minste undersøke mulige besparelser ved å legge til rette for bærekraftig produksjon og bruk av energi.

– Ved å investere i energibesparende tiltak og ta godt vare på boligene vi eier kan vi få et varig vern mot høye strømregninger. Vi er også med på å ta en for laget, påpeker Bård.

Bård kom med gode eksempler på lag som har gjennomført tiltak og fått store besparelser i andre enden. Tveita Borettslag i Oslo investerte blant annet i varmepumper og et gjenvinningsanlegg for varme fra ventilasjonen, etterisolerte fasadene, skiftet vinduer, byttet ut 2.000 glødepærer og erstattet gamle radiatorer. På det meste kjøpte borettslaget 13 millioner kilowattimer energi i året, nå klarer de seg med under 6 millioner kwh.

Avslutningsvis belyser Bård problematikken rundt utfordringene med å få alle beboerne med på kostnadskrevende prosjekter. Det er ofte ulike interesser og behov blant beboerne og krevende informasjons- og kommunikasjonsprosesser for styret. Her kan styret få god hjelp fra sin rådgiver i NBBO til å styre prosessen.

Det å installere bergvarme kan være et meget lønnsomt energisparetiltak.

Tenk energisparing ved oppgradering, er det aktuelt å:

  • Etterisolere yttervegger / yttertak / loft
  • Skifte av vinduer / dører
  • Varmegjenvinning / ventilasjon
  • Smart strømstyring
  • Bytte til LED-belysning, og hva med:
  • Varmepumper? Solceller? Bergvarme? Varmesentraler?

Hvor begynner vi?

Men hvordan kan du vite hvilke tiltak som vil gi størst besparelse for akkurat ditt boligselskap? Og vil tiltakene som gjennomføres være nok til å kunne søke om støtte fra Enova?

Energikartlegging er svaret. Raymond Asplund fra NBBO Byggtek har jobbet med dette verktøyet de siste årene. Han går igjennom hvordan en slik rapport gir et verdifullt beslutningsgrunnlag for hvilke tiltak som skal prioriteres, og ikke minst når det er hensiktsmessig å gjøre hva.

Start med å kartlegge

– Rapporten gir boligselskapet en samlet oversikt over tiltak som kan redusere energibehovet. Styret vil få konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet, forklarer Raymond.

Kartleggingen gjennomføres ved at Raymond og andre fagpersoner med nødvendig kompetanse tar en grundig gjennomgang av bygningsmassen og eksisterende installasjoner. Dataene fra befaringen legges inn i et verktøy som heter Simien som gir grunnlag for kartlegging av aktuelle tiltak.

– Deretter henter jeg inn tilbud på gjennomføring av de prosjektene som vil gi best effekt, forteller Ramond.

Rapporten legges til grunn for søknad om støtte fra Enova. Det er viktig å merke seg at du ikke kan søke støtte til prosjekter som allerede er påbegynt, eller gjennomført.

– Vi anbefaler alle våre boligselskap å ha en langsiktig vedlikeholdsplan, og en eventuell energikarlegging vil da inngå i denne planen, sier Raymond.

Verktøyet nbboVLP gir styrene et godt verktøy for å holde oversikt over kostnader og fremtidige utgifter. NBBO Byggtek tilbyr VLP og enegrikartlegging som en totalpakke, da mye av forarbeidet er felles.

Styremedlem Arild R. Kristoffersen (t.v.) og styreleder Magnus F. Pedersen er enige om at investeringen i bergvarme er gull verdt.
Styremedlem Arild R. Kristoffersen (t.v.) og styreleder Magnus F. Pedersen er enige om at investeringen i bergvarme er gull verdt.

Et lokalt og meget vellykket eksempel fra virkeligheten

Sistemann ut på kveldens program var Styreleder Magnus F. Pedersen fra St. Hansberget borettslag i Drammen. Borettslaget ferdigstilte i vinteren 2021 et stort bergvarmeprosjekt som har gitt 60 % lavere energiforbruk og millionbesparelse på strømkostnadene. NBBO bladet har skrevet en dyptgående sak om investeringen, som kan leses digitalt her. Prosjektet er virkelig til inspirasjon for andre som tør å tenke stort, og som ser viktigheten av å tenke for fremtiden.

– Alle tiltak jeg setter i gang som styreleder, skal ikke bare gagne de som bor her og nå. Det skal også være verdifullt for mine barn, barnebarn og de som skal forvalte St. Hansberget borettslag lenge etter at jeg er gått i torva, sier Magnus

Borrehullene og bergvarmen vil nemlig kunne utnyttes i 100 år fremover.  Det som må byttes på sikt er varmepumpene som fordeler varmen rundt i blokkene og radiatorene inne i stua til folk, men det må du med andre tilsvarende løsninger også. Varmepumpene som ble valgte til dette prosjektet har en garanti på 18 år, noe som vil si at de har sikret sine beboere varme leiligheter, uten å måtte bekymre seg for økte strømpriser i mange, mange år.

Viktig for den nye generasjonen beboere

Magnus trekker frem at han ser at yngre mennesker i dag er opptatt av hvordan type energi man gjør seg avhengig av ved valg av bolig. En nyinnflyttet i St. Hansberget hadde nemlig sett seg ut nettopp dette borettslaget fordi de har investert i bergvarme.

– Boligselskaper som prioriterer energisparing vil nok i enda større grad en før bli ansett som attraktive av fremtidens boligkjøpere, avslutter han.

Start med Energikartlegging

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie og er nysgjerrig på hvilke tiltak som bør prioriteres for at dere kan spare mest mulig energi?

Raymond Aspelund i NBBO Byggtek gjennomfører enegikartlegging for boligselskaper.