Fokus på livet mellom byggene

700 boliger, kontorlokaler, næringsbygg og store fellesområder er planen til Bane NOR Eiendom for Godsløkka og Grønlands kvartal i Nybyen. Ønsket er å få til en ny bydel for et helt livsløp, der det som skjer mellom byggene er vel så viktig som selve bebyggelsen.

Tekst: Kine Myrvold Olsen Foto: Bane NOR Eiendom Illustrasjon: Lundhagem/DRMA/KAP/AtSite

Connie Nyhaven, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom
Connie Nyhaven, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom

Godsterminalen har i mange år spilt en viktig rolle for gods og transport i Drammen. Nå bygges det ny jernbane gjennom Drammen, og det gamle terminalområdet blir frigjort til byutvikling. Inntil nylig var dette et lukket område med gjerde rundt, preget av tungtrafikk som kjørte til og fra den gamle godsterminalen. Da gjerdet ble revet og området åpnet opp, var det startskuddet for utviklingen Bane NOR Eiendom skal gjennomføre i Nybyen. Fra Smithestrøm gård og helt ned til Godsen.  

– Vi skal starte i området ved Smithestrøm Gård. Der har vi vært i dialog med blant annet lokalhistoriker Jo Sellæg, for å gjenskape og integrere de gamle barokkhagene som var en del av gården før i tiden, sier Connie Nyhaven, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom.  

Planen er at byggestart skal være i 2026. Det vil ta mange år å ferdigstille hele området, litt avhengig av hvordan markedet blir fremover.  

Godsen blir hjertet av Godsløkka 

Bane NOR Eiendom har jobbet tett med både landskapsarkitekt og arkitekt underveis i planprosessen. Fokuset er på livet mellom byggene først. Bebyggelsen kommer i andre rekke.  

– God bokvalitet handler like mye om hva som skjer i området rundt, som selve byggene. Beplantning og grønne kvaliteter kommer til å være viktig. Vi er opptatt av å gjøre området attraktivt for de som bor her, men også for andre som bor i nabolaget eller har en annen tilknytning til Godsløkka. På den måten håper vi dette blir et samlingssted for hele bydelen, sier Connie.  

Det bevaringsverdige bygget Godsen skal gradvis renoveres, og blir selvsagt stående. Godsen er tenkt som selve hjertet i Godsløkka, og vil være en identitetsmarkør for hele bydelen.  

– Her er ønsket å få til flere nabolagsfunksjoner, i tillegg til at det kan bli en arena for kunst, kultur og musikk. Forhåpentligvis kan det bli en café eller lignende der også, litt lengre frem i løypa. Vi vil at dette skal bli et møtested for alle som bor både i Godsløkka og resten av byen, sier hun.  

Connie skyter av Evas Grønne Hage som bidrar til å skape aktivitet i Godsen allerede nå. Selv om det fortsatt er lenge til spaden settes i jorda, er det viktig at folk begynner å bruke området.  

– Det er alfa og omega at det skapes liv der. Det handler om å bygge stedsidentitet til et område som frem til for et par år siden var preget av industri og tungtrafikk, sier hun.  

Bokvalitet handler like mye om det som skjer i området rundt boligene.

 

Livsløpsområde 

I alt er det planlagt 700 boliger og i tillegg næringsarealer og kontorbygg. En variasjon i boligtyper vil gjøre at mennesker i alle livsfaser kan finne noe de liker der.  

– Det vil være noe som passer både småbarnsfamilier og eldre. Vi håper å få til et livsløpsområde der man kanskje bor i rekkehusene først og når man blir eldre så kan man flytte til en leilighet. Det skal bli et område folk trives og vil bli boende i, sier prosjektdirektøren.  

– Vi håper at de som flytter inn i Godsløkka vil være med på å endre mentaliteten rundt hvordan det er å bo så nær sentrum med alle fasiliteter lett tilgjengelig

Den gradvise transformasjonen skjer samtidig som det også vil være en stor utvikling rundt Strømsø torg. 

– Med ny togstasjon på plass og enda mer aktivitet på Strømsø, så håper vi at de som flytter inn i Godsløkka vil være med på å endre mentaliteten rundt hvordan det er å bo så nær sentrum med alle fasiliteter lett tilgjengelig. Det vil si at det ikke er lagt opp til mye parkering, men at vi legger opp til at folk går og sykler mest til og fra. Når det har flyttet inn nok folk til at det grunnlag og marked for bildelingsordning, så ønsker vi å tilby det til beboerne her. For å få til en slik ordning er vi avhengig av å samarbeide med både kommunen og andre private aktører på Strømsø, sier Connie. 

Det vil være en stor utvikling både rundt Strømsø torg og Nybyen de neste årene

Viktig å snakke sammen 

Samarbeid er et stikkord som Connie er opptatt av. For å skape en bra by og gjøre Strømsø attraktivt for alle, er det viktig at eiendomsutviklerne med interesse i bydelen snakker sammen.  

– Drammen er en by med stort vekstpotensiale. Skal man utnytte det på tvers av ulike interesser og eiendomsgrenser, er det helt avgjørende at vi sammen med andre aktører når ut med budskapet vårt, og evner å se de gode synergiene og sammenhengene vi kan oppnå gjennom godt samarbeid. Her er det allerede mye positivt på gang både fra næringslivets side og kommunens side, sier Connie.   

Det er derimot en ting hun tror vil styrke gjennomføringskraften ytterligere: Fokus på hva som skal til for å gjøre Drammen attraktiv.  

– Her trengs det politisk drahjelp, sier hun.  

godslokka.no kan du følge fremdriften til bydelen.