Samarbeider om å skape fremtidens Strømsø

Strømsø er i enorm utvikling, med mange planer for hva som skal skje de neste årene. Flere av aktørene som har eiendommer i området rundt Strømsø torg, gikk sammen for å lage en felles mulighetsstudie som nå er godkjent av formannskapet.

Tekst: Kine Myrvold Olsen Illustrasjoner: DRMA

Amund Drønen Ringdal, leder for miljø- og områdeutvikling i Dpend
Amund Drønen Ringdal, leder for miljø- og områdeutvikling i Dpend. Foto: Kine Myrvold Olsen

– Det var et lykkelig tvangsekteskap, sier Amund Drønen Ringdal, leder for miljø- og områdeutvikling i Dpend, om samarbeidet.  

Samarbeidet mellom eiendomsutviklerne var nemlig et krav fra kommunen. De ville at aktørene sammen skulle levere en mulighetsstudie, for å sørge for en helhetlig utvikling av området rundt Strømsø torg.  

– Vi hadde mange workshops i fjor høst der også noen fra administrasjonen i kommunen var med. Sammen har vi kommet opp med en mulighetsstudie for hvordan Strømsø kan bli og som ble godkjent i formannskapet i mai. Vi har ikke gått detaljert til verks, men ser på blant annet byggehøyder, utnyttelse av tomtene, kulturminner og mobilitetsløsninger, sier han.  

Hovedintensjonen er å lage åpne, hyggelige og tilgjengelige bygulv som gjør at folk ønsker å bruke Strømsø.

– I workshopene har vi derfor hatt stort fokus på hva som skal skje på gateplan, og ikke snakket like mye om det som skal skje høyere opp i byggene, sier Amund.  

I alt er det lagt opp til at byggene skal huse 2000 nye arbeidsplasser, 200 nye boliger og 100 hotellrom mer enn i dag.  

Illustrasjon av nye Strømsø torg
Slik kan nye Strømsø torg bli.

Mobilitet og byggehøyde 

Mulighetsstudien legger til grunn at det skal skje store endringer rundt Strømsø torg når det kommer til mobilitet.   

– I all hovedsak ønsker vi å rette ut busstraséen foran Globusgården slik at den ikke tar like mye plass som den gjør i dag, og at bussen slipper unødige svingbevegelser. Vi vil også redusere hastigheten til både busser og sparkesykler på torget. Strømsø torg blir i dag omtalt som en av Norges mest vellykkede «shared spaces» med hvordan veien er lagt opp til å deles mellom gående, syklende og bussene, men den kommer til å bli enda mer vellykket med de grepene vi foreslår nå, sier han.  

Eiendomsutviklerne ønsker også å redusere antallet taxier som står og venter mellom Globusgården og rundkjøringen Grønland/Jernbanegata. 

Når det gjelder byggehøyde, er det avklart at de kan bygge opptil 60 meter over havet, noe som i dette området på Strømsø i praksis vil si at byggene kan bli opptil 55 meter. I mulighetsstudien er det også synliggjort hvilke bygg som skal stå og som skal rives. Når det gjelder byggene på Torgeir Vraas plass, er planen at det kun er Globusgården som får stå. Dette skal politikerne endelig ta stilling til i en fremtidig reguleringsplan for området.

– Det er et politisk mål om fortetting rundt knutepunktet som Strømsø torg er på grunn av jernbanestasjonen. Da må vi bygge høyere enn det som står der i dag, og dagens bygningsmasse på Torgeir Vraas plass 4, 5 og 6 tåler ikke at man legger på flere etasjer. Derfor er det foreslått at disse skal rives, sier Amund.   

Selv om hele byggene i seg selv ikke kan brukes, kan sannsynligvis en del av materialene gjenbrukes. Før de rives skal det derfor gjøres en miljø- og ombrukskartlegging der man ser på hvilke materialer/komponenter som kan brukes videre. 

– Når dette er gjort, får arkitekten i oppgave å se på hvordan disse materialene og komponentene kan brukes i de nye byggene, og hvilke vi kan tilby andre, sier han.  

Mange er lettet over at Globusgården får stå.

– I praksis er det mye som bevares, men bygget må rehabiliteres.

Globusgården 

Riving eller bevaring av Globusgården har skapt voldsom debatt i Drammen, så når det nå er bestemt at det berømte bygget skal få stå er det mange som er lettet. I mulighetsstudiet er det lagt inn at det kan bygges på én etasje på Globusgården, men det er fortsatt ikke helt avklart hvordan den blir til slutt.  

– Formen og utseendet vil bli slik vi kjenner det. I praksis er det mye som bevares, men bygget må rehabiliteres. Vi kommer også til å se på hvordan bygget kan åpnes opp, og på den måten skape en løsning som inviterer folk inn. Vi har derfor per nå kun besluttet at Globusgården skal bestå, men akkurat hvordan bygget blir må vi se nærmere på, sier Amund.  

Byggestart for både Globusgården og Torgeir Vraas plass 4, 5 og 6 ligger tre til fem år frem i tid. 

Slik skal det nye kontorbygget bli.
Slik skal det nye kontorbygget bli.

Fokus på bærekraft  

Kontorbygget i Tordenskioldsgate 2, kanskje bedre kjent som Shell-tomta, er langt nærmere byggestart. Hvis alt går etter planen, starter byggingen allerede første halvår 2024.  

– Jeg er ikke redd for å påstå at dette blir Drammens fineste kontorbygg. Det er lagt veldig stor vekt på bærekraft og visuelle kvaliteter for dette bygget, vi ønsker at drammenserne skal se på dette som et løfte fra oss på hvordan vi tenker på miljø og bærekraft også for våre fremtidige prosjekter. Vi tar vårt ansvar som eiendomsutviklere, sier Amund.   

Miljø og bærekraft er også viktig for potensielle leietakere i bygget, og Strømsø United har allerede vært i kontakt med flere leietakere som er interesserte i å flytte inn der.  

Det er ikke lagt opp til parkeringsplasser til det nye kontorbygget, på lik linje som det er lagt opp til lite parkering ellers rundt Strømsø torg. Det satses derimot stort på sykkelparkering. Det er DRMA som har tegnet bygget, og de har lagt vekt på å ha utadrettede funksjoner på gateplan. Det vil bidra til å skape aktivitet store deler av døgnet.  

– Vi vet ikke akkurat hva det blir i første etasje enda, men det er lagt opp til at også dette bygget skal være med å skape et levende og hyggelig bygulv på Strømsø, sier han.  

Bygget blir 38 meter høyt, med inntil ti etasjer. Til sammenligning er Skistadblokka 46,5 meter.

Vil du lese mer om utviklingen på Strømsø? Her kan du se mer om Deciliteren, 102 leiligheter NBBO og Fevang skal bygge sentralt på Strømsø. 

Mulighetsstudien som er godkjent av kommunestyret legger opp til følgende fordeling av totalarealet på 95.700 kvadratmeter: 

  • Butikk: 5670 kvm
  • Servering: 4350 kvm
  • Kontor: 45 350 kvm
  • Hotell: 15 800 kvm
  • Bolig: 19 370 kvm
  • Konferanse: 2530 kvm
  • Parkering: 2635 kvm

Utbyggerne som samarbeidet:

Strømsø United ble dannet av Dpend, Christensen Eiendom og Castrum for felles utvikling av sine eiendommer i Tordenskioldsgate 2, Torgeir Vraas plass 4, 5 og 6, Globusgården og Strømsø torg 4. 

Union Eiendomsutvikling: Victoriakvartalet (fra Grønland 1 til Lothe-tomten).
Utstillingsplassen AS: Eier kvartalet der First Hotel Ambassadeur ligger.