Fikk ca. 4,7 millioner i Enova-støtte

Brantenborg borettslag hadde planer om store oppgraderinger på bygningene sine. Ved å gjennomføre en energikartlegging med NBBO Byggtek, fikk de flere millioner i støtte til tiltakene.

Tekst og foto: Kine Myrvold Olsen

Portrett av Raymond Asplund på kontoret til NBBO Byggtek
Raymond Aspelund i NBBO Byggtek er godkjent energirågiver og hjalp Brantenborg med både energirapport og søknad om støtte.

I Brantenborg borettslag i Engene har endringer vært på trappene en god stund. De har hatt et behov for å etterisolere og bytte fasadeplatene. I tillegg er vinduene modne for utskifting. Prosjektet var allerede godt i gang med hjelp fra NBBO Byggtek, da muligheten til å få støtte til tiltakene fra Enova dukket opp. 

– Det gjorde at vi tok noen skritt tilbake og bestemte oss for å gjennomføre en energikartlegging for å kunne søke om tilskudd, sier Tom Kristian Svendsen, styreleder i Brantenborg borettslag. 

Raymond Aspelund hos NBBO Byggtek er godkjent energirådgiver. Han gikk gjennom de to blokkene for å kunne gi sin vurdering av hvilke tiltak som burde gjøres og lage en energirapport. Når denne var laget og tiltakene bestemt, endte det med at de fikk ca. 4,7 millioner kroner i støtte fra Enova. 

Enova hadde strengere krav 

Selv om prosjektet allerede var påbegynt, måtte de gjøre noen endringer i henhold til Enovas krav for å få støtten. 

– Prosjektet ble mer omfattende, men samtidig bedre enn tidligere. Vi måtte blant annet velge en annen type etterisolasjon og vinduer med enda lavere u-verdi, sier Tom Kristian. 

Isolasjonen de skal bruke var ikke engang på markedet da prosjektet først ble startet. Det er en type isolasjon som krever færre centimeter enn den forrige de valgte, men som samtidig isolerer bedre. 

Ved å bytte balkongdører, vinduer, etterisolere og bytte fasadeplater, er målet å redusere strømregningene til hver av de 40 leilighetene. Byggene er fra 1972, og fokuset til styrene har i alle år vært å holde felleskostnadene nede. Mye av vedlikeholdet på leilighetene har vært opp til beboerne selv å ordne. 

– Nå oppgraderer vi hver leilighet i snitt med 700.000 kroner. Det vil øke felleskostnadene, men redusere strømutgiftene og øke bokomforten, sier styrelederen. 

Verdien på leilighetene vil også få en betydelig økning. Den nye fasaden vil føre til et mer moderne uttrykk på fasadene.

– Vi har bevisst valgt materialer med lang garantitid og så langt det har latt seg gjøre er de fra lokale leverandører, sier han. 

– Oppgraderingene vil redusere strømutgiftene og øke bokomforten

Lønnet seg å gjøre kartleggingen

En energirapport kommer alltid med en liste over hvilke tiltak som anbefales, hvilke man kan gjøre og ting som ikke anbefales fordi kostnadene er større enn nytten. I rapporten til dette borettslaget ble det blant annet anbefalt å sjekke varmepumper til hver leilighet og solceller, men på begge disse ble kostnaden for høy i forhold til nytten. 

I tillegg har borettslaget et balkongprosjekt som går parallelt, men som ikke er en del av Enova-støtten eller energikartleggingen. 

– Nå får alle leilighetene 5-6 kvadratmeter større balkonger som er innglasset. Det kommer også til å gjøre mye med verdien og trivselen, sier Tom Kristian. 

I de aller fleste tilfeller kommer energikartleggingen helt i starten av et prosjekt, og ikke midt i slik det gjorde for Brantenborg borettslag. Men det er ingen tvil om at det lønnet seg å ta noen skritt tilbake og gjøre kartleggingen, med tanke på at de nå sitter igjen med et bedre prosjekt og ca. 4,7 millioner i støtte fra Enova. 

– Det har vært veldig fint å ha NBBO Byggtek i ryggen. De har blant annet anbefalt oss leverandører som de har god erfaring med å bruke og hentet inn anbud for oss, sier han.

Gjør smarte valg for fremtiden

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie og er nysgjerrig på hvilke tiltak som bør prioriteres for at dere kan spare mest mulig energi?

Raymond Aspelund i NBBO Byggtek gjennomfører enegikartlegging for boligselskaper.