Aktuelt

Disse fikk støtte fra NBBO Gir tilbake

29. juni 2021

Den første utdelingen av midler fra «NBBO Gir tilbake» er nå gjennomført. 14 lokale mottakere fikk tildelt midler til tiltak innen bomiljø, nærmiljø, idrett og kultur. Ved søknadsfristens utløp hadde det kommet inn 31 søknader og juryen hadde en vanskelig jobb med å velge blant alle de gode tiltakene. — Søknadene er et bevis på…

Les mer

NBBOs generalforsamling ble avholdt 17. juni

18. juni 2021

NBBO’s generalforsamling ble avholdt 17. juni. Mer informasjon om generalforsamlingen, årsrapporten og protokollen finner du her.

Les mer

Rekordhøye boligpriser i Drammen

26. mars 2021

Til tross for at 2020 ble et år preget av stor usikkerhet, har boligprisene i Drammen økt med over åtte prosent i løpet av de siste 12 månedene. Det betyr at boligprisene nå er på et rekordhøyt nivå. – Vi ser at kombinasjonen av rekordlav rente og hardere konkurranse om boligene som legges ut, bidrar…

Les mer

Digitalt løft for boliglovene

26. mars 2021

Denne våren har regjeringen arbeidet med permanente endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven. Lovforslaget ble vedtatt i Stortinget 11. mars, og er forventet å tre i kraft 1. april. Endringene fører blant annet til at det nå blir lovlig å avholde generalforsamlinger og årsmøter uten fysisk oppmøte, og at elektronisk kommunikasjon blir sidestilt med papirbasert.…

Les mer

NBBOs generalforsamling avholdes 17. juni 2021

16. februar 2021

Perioden for årets generalforsamlinger nærmer seg. Samtidig jobber vi med vår egen generalforsamling; en generalforsamling hvor det er medlemmene som bestemmer. Perioden for årets generalforsamlinger er i full gang. Samtidig jobber NBBO med sin egen generalforsamling; en generalforsamling hvor det er medlemmene som bestemmer. I motsetning til borettslagenes generalforsamlinger blir imidlertid ikke alle medlemmene innkalt.…

Les mer