Takk for det gamle – Velkommen 2023

flip 2022 to 2023 block with house model. real estate, Home loan, tax, investment, financial, savings and New Year Resolution concepts

Verden legger et krevende år bak seg
2022 ble et år sterkt preget av krig, strømkrise og prisvekst. Dyrtiden vi nå befinner oss i er krevende for mange, og det farger hverdagen til oss alle. Derfor valgte vi blant annet å ikke gi julegave til våre ansatte i fjor, gavene ble i stedet gitt til barn som trenger det gjennom Rett Fram Opplevelser og Barnas Stasjon i Drammen. Og selv om det er en liten dråpe i havet, så vet vi at store ting kan skje, gjennom små handlinger.


Nå er vi en Miljøfyrtårnbedrift
For oss ble fjoråret et år hvor miljø og bærekraft ble satt på dagsorden, og vi ble like før sommeren Miljøfyrtårnsertifisert. Dette er en sertifisering som hjelper oss med å jobbe målrettet med miljøbesparende tiltak, og finne de gode bidragene til bærekraftig utvikling. Og dette er noe vi bruker aktivt når vi bygger gode hjem, skaper trygge bomiljøer og bidrar til trivsel i byen vår.

Sistnevnte er et viktig fokusområde i hverdagen vår og vi er stolte av at vi gjennom sponsormidler har kunnet bidra til å gi medlemmer og folk flest gode opplevelser i form av arrangementer som festivalsuksessen «Toppen av Drammen» og «Sommerskatten». I tillegg var det ekstra morsomt å stå som arrangør for en flott førjulskonsert med Sølvguttene i Bragernes Kirke.


Forkjøpsretten står sterkt
Boligmarkedet er helt klart farget av tiden vi nå befinner oss i, men det er fortsatt stor aktivitet i vår avdeling for forkjøpsrett. Det syns vi er gledelig, og det viser at forkjøpsretten står støtt som den viktigste medlemsfordelen man har som medlem i NBBO. Den bidrar også til at vi fortsatt opplever en stabil medlemsvekst, og i løpet av de nestene månedene vil vi passere 32.000 medlemmer.

Vi er stolte over å ha landets mest fornøyde medlemmer

Norges mest fornøyde medlemmer

De siste årene har vi styrket vår sosiale bærekraft gjennom blant annet sponsorprogrammet og «NBBO gir tilbake», og vi har jobbet aktivt med å gjøre fordelsprogrammet mer kjent for medlemmene våre. Dette arbeidet har båret frukter, og jeg syns det er utrolig gøy å kunne fortelle at vi i EPSI sin boligbyggelagsundersøkelse for 2022 skårer høyere en bransjegjennomsnittet på nær sagt alle punkter.

Våre medlemmer har gitt tilbakemelding om at vi gir relevante råd og anbefalinger og at vi leverer best i forhold til folks forventninger. Og vi ser også at stadig flere benytter seg av medlemsfordelene sine. Dette syns vi er utrolig gøy og gir oss god motivasjon for å jobbe videre for å bli enda bedre.

Kunnskapsdeling og krevende budsjetthøst
Vi er forvaltningsrådgiver for rundt 450 borettslag og sameier. I oktober inviterte vi til høstseminar med dagsaktuelle temaer på agendaen. Seminaret fikk svært gode tilbakemeldinger, og vi er glade for å kunne bidra med kompetanseøkning til de mange dyktige styremedlemmene der ute.

Tøffere forutsetninger enn tidligere år har naturlig gjort det meget viktig å ha en god økonomisk plan for det kommende året.

Vår viktigste rolle er å være en rådgiver og støttespiller for styrene, og gjennom, blant annet, budsjettforslag bidrar vi til at de gjør gode vurderinger rundt borettslagets eller sameiets økonomi, slik at de sikrer en forsvarlig drift.


Det digitale løftet
Det er mange år siden vi tok konsekvensene av at fremtiden er digital, og vi har derfor som ambisjon å bli Norges råeste boligbyggelag på digital kommunikasjon. For å nå denne ambisjonen har vi i 2022 jobbet videre med å styrke de digitale løsningene våre. Vi har blant annet implementert et helt nytt CRM-system som sikrer god digital kommunikasjon med medlemmene våre. Inn i 2023 styrker vi arbeidet med å skape relevant innhold i form av gode artikler og enda sterkere synliggjøring av fordelene som ligger i medlemskapet.


Nytt år nye muligheter!

Vi vil ønske våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere et riktig så godt nytt år, vi er klare for nok et innholdsrikt og spennende år sammen med dere.

2023, vi ønsker deg varmt velkommen!