Epsi 2022: NBBO har Norges mest fornøyde medlemmer

Hands holding green happy smile face paper cut, good feedback rating,think positive, customer review, assessment, child wellness,world mental health day, Compliment Day

NBBO har Norges mest fornøyde boligbyggelagsmedlemmer.

Vi ligger helt i toppen i EPSIs undersøkelse blant boligbyggelagsmedlemmer i Norge. Medlemmene mener at vi:

  • Gir relevante råd og anbefalinger.
  • Er best på servicekvalitet og informasjon.
  • Er enkle å komme i kontakt med.
  • Leverer best i forhold til folks forventinger.

"Hyggelig og inspirerende tilbakemelding fra medlemmene" sier leder for medlemsavdelingen i NBBO, Ingrid Holst-Nissen

Bakgrunn for undersøkelsen

Flere av de største boligbyggelagene i landet har gått sammen om en kundetilfredshetsundersøkelse gjennomført av EPSI, blant egne medlemmer.

Målgruppen er personer som bor i Norge, 18-85 år gamle og som har et medlemskap i et boligbyggelag. Intervjuet tar for seg opplevelsen med dette boligbyggelaget. Utvalget består av medlemmer fra OBOS, USBL, BOB, TOBB, Bate, NBBO samt en gruppe med øvrige boligbyggelag.

Undersøkelsen er basert på 873 intervjuer. 

EPSI Bransjestudier

EPSI RATING gir svar på hvilke områder som skaper kundetilfredshet og lojalitet i mange ulike bransjer. Undersøkelsen for boligbyggelagene har vært gjennomført blant medlemmene av de største boligbyggelagene i Norge de siste 5 årene - NBBO har vært med i undersøkelsen i 2019, 2021 og 2022

Best i bransjen.

Undersøkelsen viser at vi skårer høyere enn bransjegjennomsnittet på nært sagt alle punkter. Medlemmene våre synes det lønner seg å være medlem og de er fornøyde med utvalget av medlemsfordeler. De opplever at medlemskapet møter forventingene og omtaler oss positivt til venner og bekjente.

"Det er selvfølgelig ekstra stas å se at vi leverer godt sammenlignet med boligbyggelag ellers i landet" sier Holst Nissen. "Det er fin motivasjonsfaktor å ta med inn i planene for det nye året"

Tar samfunnsansvar og bidrar til bærekraftig utvikling.

Gjennom vår visjon og vårt kundeløfte skal vi bygge og legge til rette for gode hjem og bomiljøer - og bidra til økt trivsel der du bor. Det gjør vi gjennom å jobbe med økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft – og sette mål, slik at vi hele tiden forbedrer oss.

Dette året har vi blant annet sertifisert oss som Miljøfyrtårn, støttet en rekke lokale trivselsprosjekter gjennom vårt sponsorprogram NBBO gir tilbake, arrangert kurs og temakvelder hvor vi sørger for kunnskapsdeling og sikker og stabil drift for boligselskapene våre, lansert tilbud om energikartlegging og støttet Rett Fram opplevelser og Barnas Stasjon Drammen med julegaver i et ekstra krevende år.

"Det er derfor meget fornøyelig å se at medlemmene legger merke til vår innsats da vi skårer som nummer to på spørsmål om bærekraft og samfunnsansvar, kun forbigått av OBOS." Sier Ingrid Holst-Nissen.

Avslutningsvis takker hun for tilliten og tilbakemeldingene, og forsikrer at NBBO skal fortsette å jobbe for gode løsninger for medlemmene.