Miljø

Miljøfyrtårn – Et tilbakeblikk på 2023

3. april 2024

Miljøfyrtårnrapporten for 2023 er levert. Vi ser tilbake på et år hvor vi har oppnådd en rekke forbedringer, men også avdekket områder som skal følges opp tettere fremover.

Les mer

Åtte måneder som Miljøfyrtårn

18. april 2023

Årets miljøfyrtårnrapport for 2022 er levert. Vi ble sertifisert i juni, derfor er det kun seks måneder av innrapporteringsåret som er påvirket av tiltakene vi iverksatte i forbindelse med sertifiseringen. Vi har allerede fått til en del forbedringer og også gjort en del endringer og tiltak som vi gleder oss til å se effekten av fremover

Les mer

Nå er vi Miljøfyrtårn!

20. juni 2022

Miljøfyrtårnsertifiseringen hjelper oss med å jobbe målrettet med miljøbesparende tiltak, og finne de gode bidragene til bærekraftig utvikling. Vi tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor og har dette som en rettesnor i alt vi gjør. Det er allikevel viktig å presisere at vi er på starten av en reise hvor vi har høye ambisjoner, ikke…

Les mer